Władze Spółki

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy:
Powiat Kłodzki reprezentowany przez Małgorzatę Jędrzejewską-Skrzypczyk – Starostę Kłodzkiego

Rada Nadzorcza:

Jadwiga Radziejewska
Tadeusz Bis
Jarosław Chodorowski

Zarząd Spółki:

Piotr Piekarski – Prezes Zarządu

Opublikowano:
06.02.2024 (08:21)
Administrator serwisu
Autor: Katarzyna Zając
Utworzono: 18.10.2022
Ilość wyświetleń: 1 256